Hakkımızda

BİZİ TANIYIN

Roman Gençlik Derneği

Geçmişten günümüze birtakım önyargılar ile yaklaşılan Romanlar, sosyal dışlanma başta olmak üzere, yoksulluk, işsizlik, barınma, temel hak ve hizmetlere erişememe ve bunlardan yararlanamama gibi pek çok sorunla birlikte yaşamlarını sürdürmüşlerdir.

Roman gençler başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerin her türlü ayrımcı politika ve uygulamalara karşı güçlendirilmesi, gençlerin karar ve politika oluşturma ve uygulama süreçlerine aktif katılımının desteklenmesi, gençler arasında insan haklarına saygının, evrensel demokratik değerlerin, barış, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi ,sosyal dışlanma ve ayrımcılıkla mücadelede gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerinin içinde bulundukları toplumun kültürel çeşitliliğinin ve değerinin farkında olarak artırılması, toplumsal ve ekonomik yaşama aktif bir biçimde katılabilmesi için çalışmalar yapmak amacı ile derneğimiz 03.12.2009 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Kurulduğu günden bugüne başta Roman gençler olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerin gençlik projeleri ile kişisel gelişimlerini artırma, 18-30 yaş arası gençler arasında girişimciliği artırma, erken yaşta evliliklerle mücadele kapsamında ailelerin ve gençlere yönelik farkındalık artırma, okul terk oranlarının azaltılması, kadın ve erkeklerin istihdama eşit katılımını sağlamak için eğitim kursları düzenlemek gibi faaliyetlerin yanı sıra Roman kültürünün özellikle Romanes dilinin kaybolmaması için  yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlar ile çalışmalar yürütmektedir. 

Roman gençler başta olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerin her türlü ayrımcı politika ve uygulamalara karşı güçlendirilmesi, gençlerin karar ve politika oluşturma ve uygulama süreçlerine aktif katılımının desteklenmesi, gençler arasında insan haklarına saygının, evrensel demokratik değerlerin, barış, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi ,sosyal dışlanma ve ayrımcılıkla mücadelede gençlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerinin içinde bulundukları toplumun kültürel çeşitliliğinin ve değerinin farkında olarak artırılması, toplumsal ve ekonomik yaşama aktif bir biçimde katılabilmesi için çalışmalar yapmak amacı ile derneğimiz 03.12.2009 yılında Ankara’da kurulmuştur.

Kurulduğu günden bugüne başta Roman gençler olmak üzere tüm dezavantajlı gençlerin gençlik projeleri ile kişisel gelişimlerini artırma, 18-30 yaş arası gençler arasında girişimciliği artırma, erken yaşta evliliklerle mücadele kapsamında ailelerin ve gençlere yönelik farkındalık artırma, okul terk oranlarının azaltılması, kadın ve erkeklerin istihdama eşit katılımını sağlamak için eğitim kursları düzenlemek gibi faaliyetlerin yanı sıra Roman kültürünün özellikle Romanes dilinin kaybolmaması için  yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlar ile çalışmalar yürütmektedir. 

Derneğimizin Tüzüğünü Görüntülemek İçin Tıklayın

Neler Yapıyoruz?

Gençlik
Akademisi

ROMANES dilinin korunması ve gençlerin farkındalığının artırılması ve Roman Akademi üyesi kuruluş temsilcilerinin Roman toplumunun sorunlarına çözüm bulmak için yerel yönetimler ile arabuluculuk görevi görme kapasitelerinin artırılmasını amaçlıyoruz.

Erken Yaşta Evlilikle Mücadele

“Erken yaşta evlilik” roman toplumunun temel problemleri arasında yer almaktadır. Roman çocukların içinde bulundukları kısır döngüden kurtularak eğitimde kalmaları, istihdam edilerek çalışma hayatına dahil olmaları ve erken yaşta evlenmelerinin önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz. ROMAN Gençlerin Kaderi Erken Evlilik Değil Eğitim ve Nitelikli İstihdamdır” projemizi başarıyla tamamladık.

STK'lara
Katılım

İçinde bulunduğumuz toplumda yaşadığımız sorunların çözümünde Sivil Toplumun gücünün farkındayız. Roman kadın ve gençlerin sivil topluma katılımını destekliyoruz. “Roman Kadın ve Gençlerin Sivil Topluma Katılımın Desteklenmesi” ve “Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Roman Sivil Toplumunu Güçlendirmeye Yönelik Ortak Girişim” projelerimizi başarıyla tamamladık.

Kültürümüzü
Koruma

Roman Gençlik Derneği olarak Romanes dilinin ve Roman kültürünün korunması ve yaşatılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Romanların tarihi, meslekleri, yaşam tarzı ve Romanes dilinin tanıtılması için proje ve savunuculuk faaliyetlerimize diğer Roman Dernekleri ile işbirliği içinde devam ediyoruz.